DEN GAMLE APPIA VEIEN

1/1

Den best bevarte av de gamle romerske veiene var innviet av Appio Claudio, i 312 f.Kr. Opprinnelig ledet den fra Roma til Capua (190 km), deretter ble den forlenget ned til Brindisi, i hælen på den italienske støvelen. Helt siden begynnelsen av, bestemte rike familier seg for å ha sine monumentale graver plassert der, så i dag er Via Appia Antica en miks av monumentale graver, sarkofager, familie hvelv, og ruiner av rike romerske husstander, i tillegg til keiseres sirkuser og palasser.

 

Vi vil være omgitt av grønne enger, middelhavs pinjetrær (velegnet for skygge!) og naturreservater, - alt dette er altså en del av Den nasjonale Parco Nazionale dell'Appia Antica parken, - et stort beskyttet areal på 3400 hektar. Langs vår vandring vil vi passere ruinene av Circus of Maxentius, graven til Cecilia Metella og Den Quintilii Villaen.

 

Denne turen er vanligvis kortere enn den gjennomsnittelige 3 timers turen, men den kan kombineres, for eksempel med en omvisning i katakombene (S.Senbastian eller S.Domitilla).

DarioGuide

Dario Bartoli

Rome, Italy

dariobartoli@libero.it

© 2015 by Dario Bartoli

Some of the images reproduced or reworked for publication are found on the Internet; if their presence on this site violates any copyright, it will be removed at the request of the author or copyright holder of any reproduction.
Alcune delle immagini riprodotte o rielaborate per la pubblicazione sono reperite in internet; qualora la loro presenza su questo sito violasse eventuali diritti d’autore, verranno rimosse su richiesta dell'autore o eventuale detentore dei diritti di riproduzione.
  • facebook
  • YouTube - White Circle